Contributie

Per 1 juni 2017 zijn de contributies voor leden als volgt vastgesteld:

Geboortejaar                                      Maandelijkse contributie                   Bondscontributie                                         

Kabouter: 2011 en later                                             €    9,00                                  €   22,50

F-Jeugd: 2009-2010                                                  €    9,00                                  €   22,50

E-Jeugd: 2007-2008                                                  €    9,00                                  €   22,50

D-Jeugd: 2005-2006                                                  €  11,00                                  €   30,00

C-Jeugd 2003-2004                                                   €  12,00                                  €   32,50

B-Jeugd: 2001-2002                                                  €  13,00                                  €   35,00

A-Jeugd: 1999-2000                                                  €  15,00                                  €   40,00

Senioren: 1998 en eerder                                           €  18,50                                  €   45,00


Het inschrijfgeld bij aanmelding bedraagt € 2,50. Dit is bedoeld voor het aanvragen van een spelerspasje.De bondscontributie wordt tezamen met de reguliere contributie in juni afgeschreven.

Het innen van het inschrijfgeld, de maandelijkse contributie en de bondscontributie en eventueel de kosten van de statuten en/of het huishoudelijke reglement gebeurt middels automatische incasso. Bij aanmelding machtigt u de vereniging om de betreffende bedragen van uw rekening af te schrijven.

Indien je gedurende het verenigingsjaar (1 januari t/m 31 december) bij onze vereniging stopt (denk aan schriftelijk afmelden), ben je voor het hele verenigingsjaar verplicht je financiële verplichtingen na te komen. Het bestuur kan hiervoor ontheffing verlenen.

met vriendelijke groeten,

Dennis van Erp

Penningmeester ESC'90