Contributie

Per 1 mei 2018 zijn de contributies voor leden als volgt vastgesteld:

Team

Geboortejaar

Maandelijks

Bondscontributie (jaarlijks)

E- en F-jeugd

2008 en later

 € 10,00

 € 22,50

D-jeugd

2006-2007

 € 12,00

 € 30,00

C-jeugd

2004-2005

 € 13,00

 € 32,50

B-jeugd

2002-2003

 € 14,00

 € 35,00

A-jeugd

2000-2001

 € 16,00

 € 40,00

Senioren

1999 en eerder

 € 20,00

 € 45,00

Het inschrijfgeld bij aanmelding bedraagt € 2,50. Dit is bedoeld voor het aanvragen van een spelerspasje.De bondscontributie wordt tezamen met de reguliere contributie in juni afgeschreven.

Het innen van het inschrijfgeld, de maandelijkse contributie en de bondscontributie en eventueel de kosten van de statuten en/of het huishoudelijke reglement gebeurt middels automatische incasso. Bij aanmelding machtigt u de vereniging om de betreffende bedragen van uw rekening af te schrijven.

Indien je gedurende het verenigingsjaar (1 januari t/m 31 december) bij onze vereniging stopt (denk aan schriftelijk afmelden), ben je voor het hele verenigingsjaar verplicht je financiële verplichtingen na te komen. Het bestuur kan hiervoor ontheffing verlenen.

met vriendelijke groeten,

Dennis van Erp

Penningmeester ESC'90