Bestuursfuncties ESC'90 zijn verdeeld.

Nadat er tijdens de algemene ledenvergadering van 8 maart jl. 5 bestuursleden herkozen of gekozen zijn, was het de taak van het nieuwe bestuur om de rollen te verdelen.

Tijdens de eerste bestuursvergadering dd. 22 maart jl. (en ja het werd een latertje 23.30u ) zijn de rollen als volgt verdeeld:

Secretariaat:   Diana Beugels

Voorzitter: Frans Sauren

Penningmeester: Dennis van Erp

Technische Commissie/ Zaken: Jeu Lochs

Sponsoring en Marketing: Ruud Vonk

Op redelijke termijn zal er een organogram op de website geplaatst worden, hierin zal de structuur en verantwoordelijkheden van de hele organisatie schematisch weergegeven worden.

Team: